Βεβαίωση Εφορίας Ποσών Επιδότησης

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2017

keyboard_arrow_down
Feed news

Ανακοινώσεις

13 Φεβρουαρίου 2017: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

27 Φεβρουαρίου 2018: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2017 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.