Βεβαίωση Εφορίας Ποσών Επιδότησης

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2023

keyboard_arrow_down
Feed news

Ανακοινώσεις

1 Μαΐου 2024: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2023 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

19 Ιανουαρίου 2024: Δείτε εδώ τον χαρακτηρισμό επιδοτήσεων βεβαιώσεων εφορίας φορολογικού έτους 2023

29 Μαρτίου 2023: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2022 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

21 Μαρτίου 2022: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2021 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

2 Απριλίου 2021: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2020 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

11 Μαρτίου 2020: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2019 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

13 Μαρτίου 2019: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2018 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

27 Φεβρουαρίου 2018: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2017 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.