Βεβαίωση Εφορίας Ποσών Επιδότησης

Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2018

keyboard_arrow_down
Feed news

Ανακοινώσεις

13 Μαρτίου 2019: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2018 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.

27 Φεβρουαρίου 2018: Η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2017 ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά.